ул. Сергей Румянцев №3 0887 894 776 | 088 55 44 123 tachoservicebg@gmail.com

Via Motus

Via Motus е фирма с богат опит в поддръжката и ремонта на тахографи.

Натрупаният опит в тази област още от 1998 г. е гаранция за високото качество на услугите, които ви предлагаме. Извършваме монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи съгласно наредба РД-16-1054 от 10.10.2008 г.

Притежаваме всички необходими лицензи, удостоверения и разрешителни в съответствие с наредбите и законите за този вид дейност, като непрекъснато се усъвършенстваме за новостите в областта.
Ние винаги сме професионално подготвени за вашия тахограф!

УСЛУГИ

Монтаж и активиране на дигитални и аналогови тахографи.

Калибриране на дигитални и аналогови тахографи.

Преглед, диагностика и ремонт на дигитални и аналогови тахографи.

Сваляне на данни от дигитални тахографи и карти.

Гаранционно и следгаранционно обслужване за вашите тахографи.

Резервни части и консумативи за тахографи.

Софтуер за сваляне, анализ и архивиране на данни от дигитални тахографи и карти.

Клери ООД

„КЛЕРИ“ ООД е фирма с богат опит в поддръжката и ремонта на тахографи. Натрупаният опит в тази област още от 1998г. е гаранция за високото качество на услугите, които ви предлагаме.

Извършваме монтажи, калибриране, проверка и ремонт на тахографи съгласно наредба РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи.

Притежаваме всички необходими лицензи, удостоверения и разрешителни в съответствие с наредбите и законите за този вид дейност, като непрекъснато се усъвършенстваме за новостите в областта.
Ние винаги сме професионално подготвени за вашия тахограф!

Ето и част от удостоверенията и курсовете, които сме преминали и непрекъснато допълваме.